TP HCM cho phép cửa hàng ăn, uống bán mang đi từ 6 giờ đến 18 giờ

September 08, 2021

TP HCM cho phép cửa hàng ăn, uống bán mang đi từ 6 giờ đến 18 giờ

Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ"

Đáng chú ý, UBND TP HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ", chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến; người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

-

Ref: cafebiz

#BeStrongSaigon #TogetherWeProtectEachOther #ChungTayBaoVeLanNhau #CityHouse


Tin tức liên quan