TP.HCM CẤM NGƯỜI DÂN RA ĐƯỜNG SAU 6H TỐI TỪ 26/7/2021

July 25, 2021

TP.HCM CẤM NGƯỜI DÂN RA ĐƯỜNG SAU 6H TỐI TỪ 26/7/2021

CityHouse mong bạn hãy ở nhà, chăm sóc bản thân thật tốt và bình an vô sự!

TP.HCM sẽ cấm người dân ra ngoài từ 6 giờ chiều. và 6 giờ sáng ngày hôm sau bắt đầu từ thứ Hai, chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết.

Quyết định này được đưa ra vì TP.HCM đã ghi nhận hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 mới mỗi ngày mặc dù đã trải qua 17 ngày xa cách xã hội theo chỉ thị 16. Chỉ thị yêu cầu người dân ở nhà và chỉ ra ngoài để mua những nhu cầu cơ bản như mua thực phẩm hoặc thuốc hoặc để làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp được phép mở.

CityHouse mong bạn hãy ở nhà, chăm sóc bản thân thật tốt và bình an vô sự!

Ref: TP.HCM CẤM NGƯỜI DÂN RA ĐƯỜNG SAU 6H TỐI TỪ 26/7/2021

#BeStrongSaigon #TogetherWeProtectEachOther #ChungTayBaoVeLanNhau


Tin tức liên quan