Mừng Lễ Quốc Khánh nước Việt Nam 🇻🇳

September 01, 2021

Mừng Lễ Quốc Khánh nước Việt Nam 🇻🇳

CityHouse mong bạn được an yên vượt qua đại dịch này 💪🏻

Mừng Lễ Quốc Khánh nước Việt Nam 🇻🇳 Khác với mọi năm, lễ này mình ở nhà, thực hiện khuyến cáo 5T mở rộng từ 5K để rồi sau này chúng ta sẽ lại được ra đường, tay bắt mặt mừng sau khi hết dịch nhé!

CityHouse mong bạn được an yên vượt qua đại dịch này 💪🏻

#QuocKhanhVietNam #VietnamIndependentDay #2thang9 #september2nd #BeStrongSaigon #TogetherWeProtectEachOther #ChungTayBaoVeLanNhau


Tin tức liên quan