August 19, 2019

Khai Trương CityHouse - CD Apartment

💐Sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2019, thành viên mới của chúng tôi CityHouse - CD Apartment vừa tổ chức lễ khai trương toà nhà với sự có mặt của nhà đầu tư và đại diện của đội ngũ quản lý vận hành CityHouse.

Căn hộ dịch vụ CD nằm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, có phòng tập thể dục và không gian cafe xanh mướt trên tầng thượng. CityHouse hy vọng tòa nhà này sẽ là một trong những lựa chọn của bạn trong tương lai!

--

#CityHouseCDapartment #CDServicedApartment#ServicedApartmentinDistrict3
--
Hotline: +84 937 308 111
Booking/Room visit/Inquires: info@cityhouseapartment.com


Tin tức liên quan

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ServerException

MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

in Client.php line 370
at Client->onErrorResponse(object(StringSetExpire), object(Error))in Client.php line 335
at Client->executeCommand(object(StringSetExpire))in Client.php line 315
at Client->__call('setex', array('laravel:7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 864000, 's:270:"a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";'))in Connection.php line 72
at Client->setex('laravel:7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 864000, 's:270:"a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";')in Connection.php line 72
at Connection->command('setex', array('laravel:7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 864000, 's:270:"a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";'))in Connection.php line 84
at Connection->__call('setex', array('laravel:7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 864000, 's:270:"a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";'))in RedisStore.php line 94
at PredisConnection->setex('laravel:7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 864000, 's:270:"a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";')in RedisStore.php line 94
at RedisStore->put('7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 14400)in Repository.php line 175
at Repository->put('7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 14400)in CacheBasedSessionHandler.php line 66
at CacheBasedSessionHandler->write('7RdEp2in7s5TIWb9DPGUw0Bp7OpHJ4UCKi4avvJ9', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0G6gJOTAXqDMY99UaYwTbbuyecm8VoXERlXl7HqO";s:6:"locale";s:2:"vi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:90:"https://cityhouseapartment.com/vi/tin-tuc/tin-moi/khai-truong-cityhouse-cd-apartment-quan3";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 129
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58