Định vị giá trị đầu ra căn hộ dịch vụ

June 21, 2018

Định vị giá trị đầu ra căn hộ dịch vụ

Thị trường không chỉ còn 2 phân khúc như thời điểm trước 2015 nữa mà chia thành 4 phân khúc chính : $400$ - $700 | $700$ - $1200 | $1200$ - $2000 | > $2000

Với phân khúc trên $2000 vẫn là thị trường của các tập đoàn lớn tập trung vào những bất động sản quy mô xấp xỉ 200-300 phòng tiêu chuẩn cao / dự án. Một trong số đó là Keppel Land đã quá am hiểu thị trường Việt Nam.

Với toàn bộ giá trị còn lại từ $400$ - $2000 là một câu chuyện dài kỳ của rất nhiều chương như câu chuyện 1001 đêm vậy.

Khu vực đầu tư | Những tiện ích xung quanh của khu vực | Loại khách và nhu cầu của khách tập trung ở khu vực đó | Thiết kế đầu tư | Quy mô đầu tư | Mục đích đầu tư | ... và vô số những thành tố phụ khác nữa để có thể xác định một khoanh vùng mức giá của một bất động sản Căn hộ dịch vụ cho thuê.

Đừng mang tâm thế của một bất động sản ở vị trí trung tâm với mức đầu tư xứng đáng $1800 vào một bất động sản đầu tư mọi thứ ở mức độ $300 ở vị trí Quận Phú Nhuận, và mong muốn cho thuê được giá $800.

Đó là một sự việc bất khả thi và từ việc định hình sai về giá trị sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy khác.

Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư mô hình Căn hộ dịch vụ, hãy tìm hiểu thật kỹ, từ bước đầu tiên. Xác định giá đúng !

 


Tin tức liên quan