March 18, 2020

CityHouse Apartment - Chung Tay Bảo Vệ Lẫn Nhau

Kể từ ngày phát hiện ca dương tính NCOV đầu tiên tại Việt Nam, cũng là ngày CityHouse bắt đầu chiến dịch “Chung tay bảo vệ lẫn nhau”. Cùng nhìn lại chặng đường chúng tôi đã đi để có thêm động lực cùng nhau tiếp tục chiến đấu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

• Bắt đầu phát động chiến dịch trên khắp hệ thống. Cảnh báo khách hàng những biện pháp phòng tránh NCOV.
• Thông báo nhân viên đeo khẩu trang tại nơi làm việc và khu vực công cộng để bảo vệ bản thân và khách hàng. Nhân viên làm việc từ xa và hạn chế họp offline để bảo vệ lẫn nhau.
• Bảo vệ khách hàng với chương trình phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí ở mỗi toà nhà.
• Cung cấp liên tục đến khách hàng các thông báo và khuyến cáo của Bộ Y Tế, của Chính Phủ Việt Nam.
• Tiến hành sát khuẩn thường xuyên ở toàn bộ các tòa nhà khắp hệ thống.

Không chỉ dừng lại ở đó, CityHouse sẽ không ngừng truyền đi thông điệp tích cực để có thể lan toả chiến dịch "Chung tay bảo vệ lẫn nhau" ngày một mạnh hơn. Giúp cho cộng đồng người nước ngoài trong hệ thống thật sự hiểu rõ sức khoẻ của mỗi cá nhân chính là sức khoẻ của cộng đồng.

#CityHouse #ChungTayBaoVeLanNhau #CanHoDichVu #LoveIsMade


Tin tức liên quan