Dự kiến có hơn 120 triệu liều Vaccine sẽ về Việt Nam trong năm 2021

July 30, 2021

Dự kiến có hơn 120 triệu liều Vaccine sẽ về Việt Nam trong năm 2021

Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự yên tâm với Chính Phủ Việt Nam. Hãy vững tin vào chiến thắng!

Với dân số gần 98 triệu người, đã có khoảng 4.3% dân số đã được tiêm vaccine, trong đó có gần 400.000 người đã được tiêm đủ liều.

Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự yên tâm với Chính Phủ Việt Nam. Hãy vững tin vào chiến thắng!

-

Ref: VNEXPRESS

#CityHouse #BeStrongSaigon #ChungTayBaoVeLanNhau


Tin tức liên quan