CityHouse giảm giá lớn nhất, chỉ duy nhất mùa hè này

March 26, 2020

CityHouse giảm giá lớn nhất, chỉ duy nhất mùa hè này

Chương trình ưu đãi duy nhất chỉ trong mùa hè này 

CityHouse - Sonata Residence

- Giảm $25-$50 cho khách hàng mới (tới 10/04/2020)

- Giảm 5%-15% cho các khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $400/tháng

CityHouse - Lucky Home

- Giảm 5%-15% cho các khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $300/tháng


Tin tức liên quan