Chương trình khuyến mãi mới (cập nhật 09/03/2021)

January 26, 2021

Chương trình khuyến mãi mới (cập nhật 09/03/2021)

Cập nhật chương trình khuyến mãi thuộc hệ thống CityHouse

Quận 1

CityHouse - Oasis

- Giảm 20% cho các khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $850/tháng

CityHouse - The Tree

- Giảm 30% cho các khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $550/tháng

Khu Thảo Điền

CityHouse - Atelier Thao Dien

- Tặng $50 điện cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $1100/tháng

Quận 3

CityHouse - Nguyễn Đình Chiểu

- Giảm 15% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $530/tháng

CityHouse - The Jade

- Giảm 30% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $600/tháng

CityHouse - CD Apartment

- Giảm 20 - 25% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $630/tháng

CityHouse - Cat Tien

- Giảm 25% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $550/tháng

CityHouse - 59 Vo Van Tan

- Giảm 30% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $800/tháng

Quận 7

CityHouse - Sonata Residence

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $400/tháng

CityHouse - Cozy Home

- Giảm 30% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $450/tháng

Phú Nhuận

CityHouse - Kim Nguyên

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $650/tháng

CityHouse - Emerald

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $600/tháng

CityHouse - SG Huch Villa

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $700/tháng

Bình Thạnh

CityHouse - K&K House

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $550/tháng

CityHouse - Pham Viet ChanhCityHouse - Pham Viet Chanh

- Giảm 40% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $500/tháng

Tân Bình

CityHouse - CityLights

- Giảm 20% cho khách ký hợp đồng dài hạn

Giá niêm yết chưa giảm từ $650/tháng


Tin tức liên quan