CityHouse - Casa Marina

CityHouse - Casa Marina

Quốc lộ 1D, khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Rooftop Deluxe Sea View

90 m2 / 3,000,000 đ

(Ngày)

Bungalow Ocean Front

60 m2 / 3,000,000 đ

(Ngày)

Luxury Sea View

55 m2 / 2,640,000 đ

(Ngày)

Deluxe Pool View

30 m2 / 1,920,000 đ

(Ngày)

Deluxe Garden View

30 m2 / 1,680,000 đ

(Ngày)