CityHouse - Casa Marina

CityHouse - Casa Marina

Quốc lộ 1D, khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Rooftop Deluxe Sea View

90 m2 / 2,900,000 đ - 3,400,000 đ

(Ngày)

Bungalow Ocean Front

60 m2 / 3,100,000 đ - 3,600,000 đ

(Ngày)

Luxury Sea View

55 m2 / 2,600,000 đ - 3,100,000 đ

(Ngày)

Deluxe Pool View

30 m2 / 1,900,000 đ - 2,200,000 đ

(Ngày)

Deluxe Garden View

30 m2 / 1,700,000 đ - 1,950,000 đ

(Ngày)