S - Home Apartment

Dựng xây những ước mơ từ 2020

Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh

Sắp ra mắt cuối năm 2021

Không chỉ là một tài sản thuần túy, S-Home gắn liền với câu chuyện của chủ sở hữu với niềm đam mê kiến ​​trúc.  Sau nhiều năm đi bôn ba nước ngoài, anh mang niềm đam mê của mình về nước, biến đổi giữa gu cá nhân, bản sắc dân tộc và tinh hoa quốc tế, đưa vào S-Home như một dấu ấn trong sự nghiệp của mình