King Crown II

52/8 Đường 40, Khu Phố 6, Phường Thảo Điền, Quận 2

Complex